Thursday, July 26, 2007

cad is cóir dom a chur anseo...

Gabh mo leithsceal ach nil aon rud cliste agam anois.

Ar aon nos, ta Anna anseo ag tarraingt pictiuiri dom ar an gclar dubh, agus ta Niamh ina codladh.

Rud teanga granmhar, nuair a ta Anna ag caint as Bearla, deireann si, "Niamh is in her sleepin." hehe. Cad e an ainm ar sin, HibernoEnglish? Ni cuimhin liom. Ach ta si ag cabhru liom cleachtu mo chuid Ghaeilge. Thosaigh si cluiche ag cur ceist orm faoin focal Gaeilge mar seo, "Cad e 'fridge' as Gaeilge? Cad e 'window' as Gaeilge?" agus leanann si uirthi mar sin trid gach uile rud sa theach.

------------------------------

Bhi me ag iarraidh cupla amhran a thaibhairt duit. Beidh siad maith ma ta clann agat, go mor mor le paisti beaga. Rinne me na focail nua.

Can na focal seo leis an fonn ar Rock a Bye Baby

Bi ciuin, a Chailin mo ghra,

Dun do shuile, mo inion bhrea

Eist le m'amhran, canntar d'Anna,

's Titfidh tu i do chodladh, sasta go leor.

--- B'fheidir go bhfuil eolas agat ar an ceann seo cheana ---

Is taephota te me, ramhar 's beag

Seo e mo chluas 's seo e mo ghob

Nuair a ta me galach ligfidh me fead

Tog me suas 's lig me amach!

Bain sult as! Inis dom mas maith leat iad.