Wednesday, December 1, 2010

Mí na Nollag 2010

Toisc gur máthair bródúil mé, seo trí pictiúir nua go ndearna muid an déireadh seachtaine seo chaite.

Gach Nollaig, tabhairim ar m'fhear chéile suí síos le linn cúig nóiméad le haghaidh an grianghraf bliantúil Nollag.
Seo hiad toradh mo chéasta dó. : )

Ok, feicim nach raibh seans ar bith aige suí síos.
Fear bocht. I gceann daichead bliana, beidh athas air go ndearna mé é, nach gceapann tú?
Is dóigh liom e.

Toisc go raibh bolg Anna mí-shasta lá amháin 's chaill sí scoile, rinne muid cúpla ceachtanna sa bhaile: ceacht Gaeilge, ceol, mata. Seo cúpla shampla díobh.


Tuesday, October 5, 2010

Múinteóir atá Aosta Sé bhliana?

Is í! Mo Anna bheag, cúig nóiméad ó shin, chuala mé í sa ngarraí in aice linn ag sugradh le na páistí comharsana mar is dual dóibh. Ach inniu, ní raibh banphrionsa an ábhar an lae, (faoi dhérieadh!) ach Gaeilge! Bhí sí ag múineadh na páistí eile cén chaoi a chomhaireamh go dtí a deich. " A h-aon, a dó, a trí, a ceathair..." chuala mé arís agus arís eile. Ar fheabhas!

Bheadh sé go iontach dá dtosódh sí a bheith bródúil as an nGaeilge in ionad náirithe, dá dtuigeadh sí cé chomh speisialta atá sí 's a deirfiúr óga a bheith tógáil leis an nGaeilge.

Monday, August 16, 2010

Ceol do mo Chluasa


Juicy Juicy!!!

Cheap mé go dúirt sí

, ach ní dúírt.

Gaeilge Niamh atá le plé agam-
Bhí sí ag béacaíl, agus níor thuig mé, ach chuala mé "Juicy!! Juicy!!"
Is é a bhí i gceist aici ná "Dúisigh! Dúisigh!"
Tá mé ag foghlaim gach lá í a thuiscint níos fearr, an cailín bheag 's a cuid Gaeilge briste breá. Níl a cuid Béarla níos fearr mar sin féin, tuigeann tú.

Cuireann sí an litir N ar chuid mór focal le guta ar déireadh-
hata > hatan
cóta > cótan
bríste > brísten

Cloisim "Ba mhaith mé iógurt," agus "tá mé ocras orm." Tiocfaidh an gramadach ceart. Tá mé lán sasta focal Gaeilge ar bith a chloisim aisti! Tá rudaí diffriúil di-se, mar tá beirt "Gaeilgeóirí" aici ina saol- ní raibh ach mé féin ag Anna - ach cloiseann Niamh mé féin agus Anna - 's anois, ceapann sí go dtuigeann gach duine Gaeilge. Ó am go h-am tá sí trí chéile lena seanmháthair 's nach dtuigeann sí í. Úsáideann sí Gaeilge léi agus ní thuigeann sí cén fath nach dtuigeann a seanmháthair í. Bhí fhios ag Anna i gcónaí cén teanga a úsáid le daoine éagsúla, ach níl fhios maith ag Niamh. Bhí sé an-soléir d'Anna go raibh teanga diffriúil i gceist agus na suite diffriúil gur ceart dóibh. Ní mar sin le Niamh bocht. Níl sí ach trí bliana fós; níl eagla orm faoi. Tiocfaidh sé sin freisin!

Bhí sceitimíní orm anocht, mar thosaigh Anna 's mé féin ag obair le Buntús Cainte le chéile. Rinne sí an chéad trí ceachtanna! Léigh sí iad! Bhain sí sult as na pictiúirí seafóídeach (mise freisin- híhí) ach bhí ionadh orm a í chloisteáil ag léamh an Ghaeilge! Ós rud é go raibh sé greannmhar le na pictiúirí, ní hé obair a bhí ann di - bhí sport ann! Foirfe! Go raibh míle maith agat, a Ghreann! agus Gael Linn.

Rud eile ag cur aoibh sona orm - ag cloisteáil Niamh, leis an glór óg sin, ag canadh Ím Bím Babaró, Lámh Lámh Eile, agus An bhFaca Tú Mo Sheamaisín liom!
Fuaim alainn do mo chluasa!!

Thit Anna i ngrá le 'Sé an Trua nach Mise Bean Pháidín nuair a chonaic sí an taispeántas Anam an Amhrán ar TG4. Canann sí go minic é, lena n-áirítear ar thuras lena seantuismitheóirí - chan sí do na daoine eile ag an pairc campála, ag cur ar fáil an aistriúchán agus achoimre plota as Béarla! Bhí siad an-tágtha léi, dar ndóigh.

Cé nach bhfuil ach dhá seachtain againn fagtha sular a tosnaíonn scoil arís, tá muid ag dul chun cinn leis an nGaeilge. B'fhéidir go bhfuil sé mall ag teacht, ach is maith é aon feabhsú ar bith.

Seo muide i ndiadh eaglais an seachtain seo chaite.

Friday, July 23, 2010

Ar Ais Arís

Tá míle scéal agam, ach níl míle nóiméad le scríobh agam.

Chuaigh mé agus Anna go Kansas City faoi dhéireadh! (Is é Kansas City mo bhaile dúchais.)
B'in ár gcéad thuras ina saol. Ba ghearr go mbeadh ocht mbliana caite ón uair déireadh go raibh mise ann. Ro-fhada, i mo thuraim féin!

Bhí Anna in ann bhuail lena huncail don chéad uair, agus go leor teaghlach eile. Bhí sé thar barr. Thar barr ar fad. Bhain an bheirt againn an-an-sult as. Ba bhreá le hAnna an cathair. Ní fhaca sí cathair chomh mór le sin ariamh roimhe. Bhain sí an-sult as an Country Club Plaza. Mise freisin! Tá sé go halainn, agus an bia chomh maith. Tá cuid maith bialann breá ann. Thaitin na fuarán léi.

Bhí droch-mhisneach orm arís faoin Gaeilge. (tá fhios agam - lá nua, sean-scéal céanna). Níl suim ag Anna sa teanga. Tá sí gnothach lena cairde (cheana féin?! agus í fós chomh óg!) agus má déanann siadsan é, tá sé támh. Ach ní labhraíonn siad Gaeilge, dar ndóigh! Níor chuala aon duine anseo faoi fiú. Ach tá cúpla abairt le cloisteáil aisti ó chúpla lá ó shin, ag féachaint TG4 níos minice. Tá sé fós ag dul mall, agus is dóigh liom nach mbeidh sé mar a cheap mé ar dtús. Bhí aisling agam le gach duine i mo theach ag labhairt Gaeilge le chéile. Ní tharlionn sé, agus chuala mé an faoistín uaithi, "I don't like Irish, but my mom wants me to speak it." Ouch!

Thosaigh mo cheolchoirmeacha samhraidh ag bun mí Iúil. Tá sceitimíní orm a bheith amuigh ag seinm aríst. Áirím uaim é ar feadh an geimhridh.

Thursday, March 4, 2010

Gaeilgeóir le Díol nó ar Cíos

Dá mbuafainn an crannchur lá éigin, ba mhaith liom Gaeilgeóir a fháil ar cíos.
B'fhéidir ré mí amháin, bheadh cónaí orthu i ár dteach linn, agus bheadh Gaeilge an dlí.
Bheadh sé/sí so-fhaite ar feadh an lae le haghaidh comhrá. Agus ós rud é go mbeinn saibhir le déanaí, íocfadh an post an-mhaith. Thabharfainn aire ar gach caiteachais ar ndóigh. Ní gá orthu ach a bheith deas le na páistí, ag tabhairt moladh ar mo chuid chócaráil, lig orthu go raibh siad sasta a bheith ann liom, agus Gaeilge a labhairt. Ó agus a bheith foighneach le mo cuid Gaeilge.

Ní bheadh an post i gceist ro-dona, ceapaim. Post tarraingteach atá ann, meas tú?

Wednesday, February 24, 2010

Ó bun go barr, Gaeilge do chách!

Is maith lenár cat creacailte TG4. Cúla 4 a bheith specificiúil.
Sa ghrianghraf seo, tá Nora an Cat ag faire Tum Ollie Tum le Niamh.
Moncaithe. : )

Ba é sin an t-aon uair amháin gurbh fhéidir leo fanacht in aice le chéile gan troid.Bfhéidir go tosnóidh sí a rá, "Miú" in ionad "meow" anois, meas tú?

Bhuel! Is maith liom a bheith le rá agam gur thosaigh Niamh ag úsáid níos mó focail Gaeilge, agus chualatar a céad abairt Gaeilge! Bhí sí níos moille a labhairt ná Anna (Béarla agus Gaeilge), ach faoi dhéireadh, tá briathar Gaeilge le chloisteáil as a béal. Níl a fhios agam má tá sé mar seo le paistí eile, ach le mo chlainn, thosaigh siad ag cur isteach ainmfhocal i bhfad níos easca agus luath ná na briathar. Mar sin, bhí fhios agam go raibh céim nua i gceist againn nuair a thosaigh na briathar ag teacht freisin. Bhí sí ag dul chun cinn!

Is maith léi a bheith conspóideach. Déanann sí cluiche as.
"Tá." "Níl."
"TÁ!" NÍL!" etc.
Insíonn sí dom cén taobh den argóint atá mé sular a thosimid. : )
Déireann sí na hainimhithe: capall, bó, muc, éan, péist, lacha (mar lala), cearc
Fósta, cloisim: Oíche mhaith, codladh sámh, gráim thú, tá sé ag cur báistí/shneaca [sic], bainne, úll, leite, léine, bróga, bríste, geansaí, cóta, tine, leaba, léamh leabhar, cluidín, cnaipe, Slán!
...agus níos mó gach lá. Cuireann sé sceitimíní orm iad a chloisteáil- gach focal nua atá aici!


Anois, tá ceist agam daoibhse, a Léitheóirí:

Tá cúpla cairde eile agam atá dá-theangach, tógtha le Fraincis agus Béarla. Chaith siad cuid den am sa Fhranc agus cuid eile i gCeanada. Nuair a bhí siad sa Fhranc, agus an saol ina dtimpeall as Fraincis, d'úsáid siad Béarla sa teach. Dá réir, nuair a bhí siad i gCeanada, d'úsáid siad Fraincis amháin, mar bhí sé an-tabhachtach do na tuismitheóirí go mbeadh a gclann foirfe dá-theangach - agus tá siad. Foirfe. Iontach.

Ar aon nós, nuair a bhí siad ag iarraidh teanga amháin a chloisteáil, agus bhí an paiste ag úsáid an teanga eile, lig siad orthu nach raibh siad in ann an paiste a thuiscint, ag fanacht leo an teanga a aithriú. Tá fhios agam go raibh críochtháirge maith acu, ach tá eagla orm go gcuireadh an slí sin isteach ar na paistí, nuair atá fhios acu gan dabht gurb fhéidir leat iad a thuiscint, níl tú ach a bheith contráilte. Níl mé ag iarradh a bheith cancrán ina dtuirim.

Cad a cheapann sibhse? Rinne mé an cleas sin ar maidin agus í ag fás reidh ar scoil, agus d'aithrigh sí go Gaeilge, ach b'fhéidir an rud a chur i gcuimhne, ná déan é mar dlí - má tá siad ag streachail an focal a fháil nó rud mar sin, ná bí sotaire faoi.

Aiseolas?