Tuesday, May 22, 2007

Nil fos.

Nil ach inion amhain agam fos. Ta an ceann eile fos taobh istigh.

Beidh me ar ais le nuacht chomh minic mas feidir liom.

Ach ta amhras orm go bhfuil aon duine ag leamh e seo! OH WELL!!

Ta me sasta a bheith anseo i mo dhomhain fein mar a rinne me e.

Slan anois!

Saturday, May 19, 2007

cupla rudaí fúmsa

Dia duit inniu!

Níl mé ach ag fanacht agus ag fanacht an leanbh seo a thabhairt. Tar amach, a leanbh! Ba Dé Luain mo 'duedate', ach níl aon rud ag tharla fós. Tá iníon amháin eile agam. Tá sí trí bhliana d'aois, agus tá sí chomh iontach mar athas féin. Ceapaimse gur iníon an té ionam freisin, ach níl aon fath agam á smaoineamh. Ar aon nós, móthaim é. Niamh a bheidh an ainm cúrtha uirthi, mas cailín í.

Cupla rudaí faoi mo scéalsa agus mo thuras Gaeilge. Is as Kansas City mé ó dhúchais. Is fidléir, pianadóir, 's damhsóir céim mé. Is máthair 's bean chéile mé, le ceathair bhliana anuas. Bhí muid pósta ar Lá Féile Pádgraig, trí thimpiste - níor shocraigh muid é mar sin - sin mar a tharlaigh sé. Ciallam - níor phlean muid a bheith pósta ar Lá Féile Pádgraig- plean muid a bheith pósta! Ba chomhtharlú greannmhar é.

Thainig mé chun teanga tríd an ceoil. Thosaigh mé ag éisteacht 's ag foghlaim ceoil tradisiúinta na hÉirinn ar dtús, (ba veidhleadóir clasacach mé), agus nuair a thosaigh mé leis an teanga, bhí méi ngrá. An saol a bheith agam cheana, a bhí críochnaithe. Ní bheadh aon rud mar a bhíodh arís.

Thosaigh mé ag foghlaim Gaeilge i gceart ag ollscoil Toronto, agus bhain mé mo chéim amach i gclár staideir ceilteach. Ní raibh mé in Éirinn ach dhá mhí aríamh, samhradh amháin, i 1999, ocht mbliana ó shin anois. D'fhán mé le clann i gConamara ag foghlaim agus ag freastail cursa Gaeilge ag an Áras Mháirtín Uí Chaidhain.

Fuair mé go leor leor Gaeilge ag an bpub i dToronto, an áit a chuaigh mé seisiúin a fháil gach seachtain nuair a bhí mé ann. D'fhoghlaim mé na mílte fonn tradisiúinta freisin. Muise, bhí craic ann. Airim uaim é. Ba bhreá liom a bheith ar ais ansin uaireanta. Ach tá airgead ón Diabhal féin, tá me cinnte. Tá sé ro-dhaor a eitilt anois. Ní chreidim an chaoi go ardú na praghsanna. Ní raibh sé ach cuig nó sé bhliana ó shin, agus b'fhéidir leat eitilt ó Toronto go Halifax 's ar ais le $200. Ach níl anois. Muise, chuaigh mé ó Toronto go Kansas City 's ar ais don praghas céanna!

"Ba iadsan na laethanta..."
ar aon chaoi..
Tá mé ag iarraidh mo chlainn a thógáil a bheith dá-theangach le Béarla agus Gaeilge. Tá m'iníon ag déanamh iontach maith leis go dtí seo, agus tuigeann sí gach focal a úsáidim, ach toisc nach bhfuíl mé sách comhsheasmhach, ní úsáideann sí é i gcónaí liomsa. Tá an dá theanga meascaiche aici. Ach ní úsáideann sí Gaeilge le aon duine eile ach mise. Tá fhios aice cén uair is ceart á úsáid. Déireann sí rudaí mar seo,
"Here Mommy, tóg it," nó
"Look at the puiscín beag!"
"I wanna cuid sú."

Ní raibh aon rud chomh tairbheach mo Gaeilge a fheabhsú ná á labhairt gach lá le m'iníon.

Bhuel, caithfidh mé an seisiúin seo a dhúnadh. Chaith mé an iomarca am anseo. Am neall codlata arís. :)
Slán libh!

Thursday, May 17, 2007

An chéad nóta

Dia dhaoibh, a Dhomhain ar an idirlion,

Ta me ag scriobh litreacha as Gaeilge mar ta me ag iarraidh cleachtu ag scriobh nios minice, agus is maith do m'intinn e. Beidh me ag ple gach rud faoin ghrian, gach rud a ritheann trid mo cheann, gan fadai, agus le gramadach 's litriu dona is docha go hionduil. Sin e mar a ta se anois. Is cuma liom.

Bím i gconai a ra, "Tá Gaeilge briste níos fearr na Bearla cliste."
Is brea liom an seanfhocal sin. Sin e mo mhantra. :) Leanaim orm nuair ata rudai deacair, mar chreidim an seanfhocal sin. Nil me liofa, mar sin, ta me ag deanamh chomh maith mas feidir liom.

Beidh se go maith ma chuireann tu ceisteanna, tracht no ceartu sa 'comments'. Ni bheidh me crosda ar chor ar bith le aon rud.

Nil a fhios agam ce chomh minic gur feidir liom scriobh anseo, mar ta blog Bearla agam freisin, agus ta me ag iompar leanbh: agus aon la anois - inniu, no amarach, no seachtain no dha on la seo, beidh se/si ag teacht amach! Ta me beagnach cinnte nach bheidh aon am saor agam ansin. Ach sin e an suite.

Ma chreideann tu i nDia, abair gui dom faoin tabhairt. Nil ceann an linbh ag dul sios don 'canal' fos.

Bhuel, sin e don chead nota. Ta orm neall codlata a ghlacadh anois.
Mmm... codlata... is rud maith e.

Go raibh maith agat le leamh, agus ta suil agam go mbeidh muid ar ais aris!
La maith daoibh!