Tuesday, August 28, 2007

Mo chuid den saol

Sin é taifeadadh breá ó Peadar O Ceannabháin. Amhranaí sár mhaith. Ceol binn. Fuair mé an diosc sin nuair a bhí mé i gConamara, (ack!) SEACHT bhliain ó shin. Cár imigh an t-am?

Ach ní sin an ábhar anseo:

Maidir le mo chuid féin, tá sé deacair a bheith tuismitheoir. Bíonn paistí ro-chliste. Foghlaimíonn siad an bhealach is fearr na rudaí gur maith leo a fháil, agus é go sciopthaí, nuair a tá siad fós an-óg. Tá ar an tuismitheoir a bheith níos cliste - sin é an rud. Níl mé níos cliste go minic! Níl sé éasca uaireanta.

Bhí mé i m'aonar nuair a bhí mé óg. Níl aon deirfiúireacha no deartháireacha agam, ach aon leath-deartháir amháin, agus tá sesan beagnach fiche bliain níos sine ná mise, mar sin, ní raibh muid ag sugradh le chéile, nó ag troid faoin babóga. :) Má bhí mé ag iarraidh suigh ar ghlúine mo mháthair, bhí sin ceart go leor! Ní raibh aon duine eile ann! Uaireanta níl a fhios agam cén chaoi mo chuid ám ag cur amach idir an bheirt iníon. Tá sé solasach dom nach bhfuil orainn ach aon lá amháin inniú. Más féidir linn an lá seo a mhárú, sin é le tamaill. Beidh sos againn roimh tharlaíonn aon rud eile.

Bhuail fonn ceol Eireannach orm cupla lá ó shin. Tá mé ag iarraidh go huafasach é a seinm. Níor chas mé i seisiúin le bliana anuas anois, agus ní maith liom é! Móthaim uaim . Cuireann sé athas orm.

Tá Anna ag déanamh pictiuirí deas, gach lá. Is breá léi ag tarraingt, agus ní chreidim na rudaí a dhéanann sí go minic. Tá rudaí ag dul go mall leis an Ghaeilge mar sin, agus níl a fhios agam cad is cóir dom a dhéanamh, ach lean orm mar a tá mé, ag caint léi chomh minic mas féidir liom as Gaeilge. Déireann sí rudaí mar, "I'm not tuirse orm!" Ní chloisim abairt go léir as Gaeilge, ach b'fhéidir uair amháin gach lá. Níl sin moran. Freagraionn sí as Béarla beagnach i gcónaí. Tá Gaeilgeoir eile uaithi, agus uaim, a bheith ag éisteacht leis agus ag caint. Ach- cá bhfuil duine mar sin? Níl anseo, i mo chuid beag den domhain. Ní maith léi nuair a déirim léi an rud ceart abairt a ra. Go hionduil, déirim é ceart as Gaeilge tar éis an abairt Béarla. Bhfuil aon barruil diffriuil ag aon duine ansin ar an idirlion? Tá eagla orm go fasfaidh si bactha leis.

Agus Niamh, bhuel, nil si ag iarraidh a bheith leanbh lag beag ar chor ar bith. Is breá léi a bheith ag beir ar do ordog 's a bheith ina seasamh. Is leanbh sona í, buiochas le Dia, agus tá sí fos ag codladh go maith san oiche. Tá sí ag miongaire 's ag gaire, ag canadh 's caint, go halainn. Maidir leis an Gaeilge, tá mé ag caint léi i gconaí as, agus b'fhéidir go mbeidh se nios easca di nuair a tosnóidh sí ag caint.

Ní chreidim saol agus an domhain. Tharlaoinn rudaí do-chreidte i gonai, agus an dtugann muid iad faoi deara go hiondiul? Feach ar aon leanbh, agus i mo bharruil fein, ta gach rud a dheanann agus a fhoghlaimionn siad millteanach. No an ghrian, na realtai, ag croch amach sa speir, nios mo nas feidir liom a fhios. Is maith liom ag smaoineamh faoi. Cuireann se gach rud i radharc nios fearr.

Ta go leor leor rudai agam ag cur buiochas orm. Is bean beannachtach me.

Saturday, August 18, 2007

Baruil nua - le fadhb nua

Muise- tá mé ag iarraidh Gaeilge a thabhairt do mo bheirt iníon.


Tá an inion níos sine 3 bliana d'aois anois. Tuigeann sí gach focal a déirim léi ach ní freagraíonn sí ceart. Ansin, cheap mé, níor chuala sí cómhra as Gaeilge riamh cheana! Níor chuala sí na freagra ceart riamh cheana, nuair a chuireann duine ceist ar duine eile. Chuala sí cómhra ar an fisteip Boulí, agus bhí sin cabhrasacht, ach níor chuala sí riamh é idir beirt daoine.


BHUEL, tá sceitiminí orm anois mar bhi barúil agam. Tá sé simpli go leor, ach tá an barrúil nua domsa. :)


Thug mé dhá teidí uaithi agus dúirt mé gur teidí Gaelach iad. Anois, roimh ám codlata nó uaireanta eile, deanaim cómhra idir na dhá teidí! As Gaeilge, dar ndóigh. Mar sin, is féidir léi cómhra a chloisint, agus tá súil agam gur leor sin. Níl a fhios agam cad eile a déanfaidh mé. Más é do thoil é, a Dhia!

Tá mé ag déanamh níos fearr ag úsáid Gaeilge níos minic ná a bhí mé. Agus, fuair mé fisean Gaeilge ar an idirlíon, ar You Tube. Cuardaigh ar Gaeilge ansin agus gheobhaidh túsa cupla fisean ann.

Ceart - tá rudaí eile orm a dhéanamh anois. Slan leat!