Tuesday, May 12, 2009

tarraingt anáil

Tá saol beag agam anseo i mo bhólgáinín bídeach. Tá sé sábháilte. Ní fheicim go díreach an pholaitíocht the atá thart ar an nGaeilge, agus náisiúntacht (Is Méiriceánach mé. An rún beag salach é sin?). Níl ach saol mamaí/bean chéile/ceoltóir agam. Tá sé an-simplí. Díreach ceart dom.

Deanaim dearmad go bhfuil daoine ann go gceapann nach cóir dom Gaeilge a fhoghlaim, a labhairt, nó bac leis ar chor ar bith. Tá eagla orm cuairt a thabhairt ar Eireann aríst, beagnach.

Tá fhios agam go maith go bhfuil stór Gaeilge agam cosúil le duine cúig bhliana d'aois. Is fíor sin, dairíre. Is dalta mé fós, agus is dócha go deo. Ní thuigim an cuid is mó ar TG4, RnaG, nó blaganna Gaeilge go héasca. Tá náire agam faoi, agus uaireanta, tagann cotadh orm Gaeilge a úsáid ar bith - ach troidim leis, mar tá mé ag déanamh mo dhícheall, agus creidim i mo bhrionglóid aisteach, do fath ait éigin. Bheadh sé i bhfad níos éasca an Ghaeilge a chur síos, agus á fágáil mar atá sí.

Ach níl. In ionad, déanaim rogha a éisteacht le glór eile, ach fós Éireannach:
an file, Brendan Beehan.

Dúirt sé, "Don't mind the begrudgers."
(agus cúpla rudaí níos measa faoin criticeoir, ach ní cuirfidh mé anseo iad!)

Go raibh maith agat, a Bhreandáin. Cuimhnim é sin i gcónaí.
Fánfaidh mé i mo bhólgán sona, ag cómhrá mar páiste óg, má tá sé mar a chéile duit!

-Níl mé ag caint fútsa, a Sheamais, nó aon cúntóir eile - déan do dhóthain ceartúchán! -

Sunday, May 3, 2009

a bheith go díreach soiléir...

Thóg m'fhear chéile an scioból sin an samhradh seo chaite, agus an bhlian seo, rinne agus chuir sé comhartha air. Níor inis mé dó á dhéanamh- rinne sé é ina aonar. Is fear greannmhar é; gráim é. Tá sé an an-deaslámhach. Anois, tá sé lasmuigh ag tógáil tí bhig shúgartha do na paistí. Ba bhreá leo é! Beidh sé go hálainn!

Tá sé i gcónaí gnóthach le rudeicínt.

An féidir leat an comhartha a léamh? seo é níos congaraí:

Ná bí ag déanamh daoine trí chéile. B'fhéidir go mbeidh duine ag siul síos an bothar, ag smaoineamh dó féin, "Cén saghas foirghneamh é sin?"
Beag an baol ... ach is dóigh go gcuirfeadh sé daoine amú, amhrasach faoi, "Cén teanga é sin?"
Is dócha go gceapfar go bhfuil Gàidhlig ann, mar tá roinn Gàidhlig againn sa tír seo.
(Muise, is dócha go mbeidh ranganna Gàidhlig ag Anna ar scoil. Feicfidh muid.
Breathann sé ar an bus so-fháite. )
Bhí ionadh orm, go dearfa, mar bhí an tomhais ceart ag an cuid is mó daoine nuair a chonaic siad ár comhartha nua. Níor cheap mé go raibh sé chomh follasach. Bhuel, TA, tá fhios agam, ach cé a cheapfadh go gcuirfeadh duineicínt comhartha scioból ar scioból?? Níor cheap aon duine go raibh ainm ann, nó aon rud mar sin. Mura fios agamsa, ceapfainn go raibh saghas ainm atá i gceist, ainm an únéir, nó ainm teaghlach.
Níl mé ach ag cabaireacht anois, is cóir dom codladh...