Monday, September 5, 2011

Rinne muid é

Thosaigh muid ag déanamh scolaíocht bhaile - inniu.


Seo Anna ag an gclár dubh ag lig uirthi gur múinteóir í don ghrianghraf.

Míle fath don cinneadh, ach cinnte gur í an Ghaeilge ceann díobh.
Tháinig maith air. Thaitin sé le hAnna, 's mé féin freisin.
Niamihín... bhuel, scéal eile fuithi. Bhí sí ceart go leor ar dtús, ach tar éis uair gu leith, bhí sí crosta nach raibh cliuche i gceist, agus a turnsa a bheith ina mhúinteóir.
Tá mé ag tnúth le na seachtaine ag teacht. Is an-dalta í Anna. Is breá léi foghlaim.

Níl cliú ar bith agam cad atá ag tarlú i bhur saolta, is oth liom a rá, mar ní raibh mé ag léamh an rolla blagáilaithe le míosa anuas. Mar a bhíonn gach bliain, táim gnóthach ag seinm céilithe dhá nó trí uair sa seachtain ar feadh na míosa te samhraidh. Beidh mé críochnaithe leis an séasúr seo ag déireadh mí Fomhar, réidh don bliantúil geimhriúchán nuair tógann an fhidilín bocht a háit maisiúil ar an mballa, déanaim dearmad faoin ochtó céatadán de mo stór foinn, agus éiríonn mo lamha docht.
Sin slí an saoil na laethanta seo.

Buailfidh muid na leabhar mar sin, agus b'fhéidir go mbeidh céilíthe beaga againn féin in ár dteachín. Níl aon céilí mar do chéilí féin, b'fhéidir, in aice le do thinteán féin.

Thursday, July 28, 2011

Samhradh na Gaeilge ... agus scoil an bhlian seo chugainn?

Tá an Samhradh tagtha faoi dhéireadh anseo. Bhí mé ag caitheamh geansaí agus seaicéad fiú an seachtain seo chaite, dá gcreideadh sin.

Ach anois, agus Anna ar ais sa bhaile arís linn, tá muid in ann atmaisféar Gaeilge a chruthú.

Tá sé suimiúil dom na rudaí beag bídeach atá abailte spreagadh a thabhairt ar dhuine.
Mar shampla, ba Lá Canada ann ag bun mí Iúil, agus chuaigh muid go ceolchoirm mór pobail. Ghlaoigh siad orm uair sular a thosaigh sé a sheinm in ionad pianodóir eile a raibh tinn. Muise chuaigh muid agus chonaic Anna grúpa cailíní ag déanamh damhsa tradisiúinta Albannach. Níor stop sí fós ach ag damhsa timpeall an tí ar nós na cailíní sin! Freisin, bhí fear ann - líofa i nGaidhlig na hAlban agus iontach maith i nGaeilge freisin. Tá fhios aige go bhfuil mé ag tógáil na cailíní le Gaeilge agus tá an-meas aige ar an aidhm; dá bhrí sin, cabhraíonn sé nuair atá seans ar bith aige. Ní raibh ach cúpla abairt acu le chéile agus mé ar an ardán, ach ní chreidim an difríocht inti anois. Chuala mé níos mó Gaeilge aisti inniu ná chuala mé an trí míosa seo chaite!

Go raibh maith agat, a Ghoiridh!

Tharla an rud céanna i mí Marta nuair a bhí rang Gaeilge againn le chéile ag an ollscoil. Bhí Anna 's mé féin san ard rang le chéile- páiste sé bhliana d'aois agus a máthair. Bhí na daltaí go léir eile
ag freastal an ollscoil. Bhí siad sna ficheadaí, agus bhí Anna i bhfad níos fearr ná siadsan! Bhí an-ionadh uirthi faoi! Bhí sé iontach grannmhar di, a bheith réidh leis an freagra ar gach ceist, agus gach duine eile ag folú ón múinteóir nuair a chuir sí ceist. Bhí mé an-brodúil aisti, go mór mór mar bhí sí néirbhíseach ar dtús. Bhí sí muiníneach ag an déireadh!

Abhar eile, a Léitheóirí, má tá aon duine fós ann : tá mé ag smaoineamh faoi scolaíocht bhaile. Céard a cheapann sibhse?

An bhfuil smaointe agat ar an abhar sin?

Dar ndóigh, beidh Gaeilge san áireamh inár gcuid abhair. An fhírinne a rá, sin fath mór don smaoineamh.

An bhfuil aon moladh agaibh maidir le leabhar 's achmhainn eile? Is féidir linn na leabhar atá agam cheana féin a úsáid, ach bheadh achmhainn beartaithe do pháistí níos fearr is dóigh liom. Tá Buntús Cainte agus Teach Yourself Irish agam. Feicfidh mé ar litriocht, ach is fadhb mór é an t-airgead. Tá an-suim agam in aon achmhainn úsáidte atá agaibhse! Inis dom fúthu!

Thursday, June 2, 2011

Béarla le Blas Gaelach

Did dhaoibh, a chairde,

Aithním gur deacair liom a chur in iúl as Gaeilge. Agus na cailíní ag fás, tá siad ag iarraidh abhar níos deacraí a phlé, agus in fhírinne, níl mé á dhéanamh go ro-mhaith an Ghaeilge a chothabháil - ná hiadsan ach oiread. Bhí mé ag léamh tríd an scríobhnóireacht anseo ó cupla bliana ó shin, agus níor chreid mé cuid de. Níor cuimhin liom cuid mór de, go mór mór go raibh Anna ag úsáid Gaeilge chomh minic 's maith an uair sin. Níl sí anois, ar chor ar bith. Is cailín as a ré féin í, den aoisghrúpa féin, gan mórán suim i rud gan brí di ag an am seo. Táim muiníneach, mar sin féin, nuair atá sí níos sine, tiocfaidh sí ar ais di. Ach fós, ba bhreá liom a bheith ar ais chun áit nuair a bhí mé ag cloisint Gaeilge sa teach liom, as béal diffriúil ná mo bhéal féin!

Úsáideann Niamh í, ach ní minic i bhfoirm abairt. Cuireann sí ainmfhocal Gaeilge isteach abairt Béarla an cuid is mó den am, ach cuireann sí struchtúr Gaeilge ar na habairt Béarla! Níor thuig mé séard a bhí ag tarlú ach an seachtain seo chaite.

Déirfidh sí "She is with long hair." nó "He is with that green léine." Agus bhí mé trí chéile faoin bunús de, ach faoi dhéireadh, d'oibrigh mé amach séard a bhí sí ag déanamh - ag aistriú le chun seilbh a thaispeánt!
Is léi na bróga sin.
Aistriuchán eile a dhéanann sí- go hiondiúil, roghnaíonn sí an réamhfhocal ceart do Ghaeilge ach le cuma aisteach as Béarla-
"I am giving attention on her."
"He has love on his máthair."
"Show to me it!"

Tiocfaidh sé. Níl imni orm níos mó. Déanfaidh mé mo dhícheall agus feicfidh muid.

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir sasta 's sláintiúil i bhur gcóirnéil den domhain. : )