Thursday, May 17, 2007

An chéad nóta

Dia dhaoibh, a Dhomhain ar an idirlion,

Ta me ag scriobh litreacha as Gaeilge mar ta me ag iarraidh cleachtu ag scriobh nios minice, agus is maith do m'intinn e. Beidh me ag ple gach rud faoin ghrian, gach rud a ritheann trid mo cheann, gan fadai, agus le gramadach 's litriu dona is docha go hionduil. Sin e mar a ta se anois. Is cuma liom.

Bím i gconai a ra, "Tá Gaeilge briste níos fearr na Bearla cliste."
Is brea liom an seanfhocal sin. Sin e mo mhantra. :) Leanaim orm nuair ata rudai deacair, mar chreidim an seanfhocal sin. Nil me liofa, mar sin, ta me ag deanamh chomh maith mas feidir liom.

Beidh se go maith ma chuireann tu ceisteanna, tracht no ceartu sa 'comments'. Ni bheidh me crosda ar chor ar bith le aon rud.

Nil a fhios agam ce chomh minic gur feidir liom scriobh anseo, mar ta blog Bearla agam freisin, agus ta me ag iompar leanbh: agus aon la anois - inniu, no amarach, no seachtain no dha on la seo, beidh se/si ag teacht amach! Ta me beagnach cinnte nach bheidh aon am saor agam ansin. Ach sin e an suite.

Ma chreideann tu i nDia, abair gui dom faoin tabhairt. Nil ceann an linbh ag dul sios don 'canal' fos.

Bhuel, sin e don chead nota. Ta orm neall codlata a ghlacadh anois.
Mmm... codlata... is rud maith e.

Go raibh maith agat le leamh, agus ta suil agam go mbeidh muid ar ais aris!
La maith daoibh!