Sunday, June 10, 2007

aah Gaeilge...

Is brea liom e.

Ta me nios fearr ag usaid e nuair ata athas orm. Nuair a ta tuirse mor orm, no ata an iomarca rudai ar m'intinn, ta me uafasach leis. Is e an sceal ceanna le gach rud mar sin. Nuair a ta me reidh an domhain a bua, nil aon faghb agam mo su ur a dheanamh le meacan dearg 's glasrai eile; is feidir liom gach jab a dheanamh timpeall an ti, 's e a ghlanadh on urlar don dion. Ach ansin, ta uaireanta ann agus ni feidir liom aon rud a dheanamh. Nil me abailte an fhidil a chleachtu, suipear a chocaireacht, ta me mar duine gan ceann. Ait.

Thosaigh m'fhear cheile ag foghlaim cuid Gaeilge! Nil se ag deanamh dona ar chor ar bith. Thosaigh se ag foghlaim cupla rud nuair a bhi me san ospideal, a bheith ag usaid cuid le Anna gach la agus me imithe. Bhi se tabhachtach di Gaeilge a chloisint gach la. Bhiomar in intinn amhain faoi sin, buiochas le Dia. Mar sin, rinne me paipear le b'fheidir deich no do-dheag sentences ann, mar shampla, "tar anseo" no, "oiche mhaith" no "Am suipear" "tar anseo agus ni".. "an bhfuil tu lan?" "an bhfuil ocras ort?" tuigeann tu. Bhi se ag usaid iad lei, agus bhi sin ceart go leor, ach ansin, thosaigh si ag usaid nios mo Gaeilge leis, mar cheap si gur feidir leis e a thuiscint anois. oh well! Duine bocht. Cloisim e ag usaid iad uaireanta fos. Ach cuireann se blas francais air :). Ta se granmhar. Ach is cuma liom - ta se ag iarraidh e a dheanamh - ta athas orm! Tuigim agus is cuimhin liom go bhfuil se deacair, go mor mor nuair a ta tu ag tosu do lamh a chur don Gaeilge, no aon teanga nua.

Ta sceitimini orm faoin samhradh, agus an ceol ata teacht! Bhi an geimhreadh ro-fhada gan ceol tradisiunta ar bith. Bhi me ag seinm ar eaglais, agus ba bhrea liom e freisin, ach ni an rud ceanna e. Ta orm na ceolchoirm a thosu ar 4 Iuil. Ni raibh me ag seinm moran fidil no piano le miosa anois, agus ta faitios orm faoi, ach ta fhios agam go mbeidh se ceart go leor, bealach eigin. Bionn se i gconai, agus ni thuigim e uaireanta, ach nuair a ta me ar an 'stage', tagann se le cheile.

Go raibh maith agat, a Dhia. :) Ta fhios agam go maith go bhfuil gach rud uaitse.

1 comment:

Rodrigo said...
This comment has been removed by a blog administrator.