Wednesday, June 27, 2007

naid le ra

Ta me ag iarraidh scriobh, ach nil moran am agam, agus nil a fhios agam cad ta suimiul duit! Ta rudai ceart go leor leis an clann nua, ach ta tuirse orm, dar ndoigh. Ta orm neall codlata gach la, chomh minic mas feidir liom ar aon nos. Ta suil agam go bhfuil gach duine ag deanamh go maith, agus beidh rud nios suimiul le ra agam nios deanai. Ta me cinnte go mbeidh.

Slan anois ~

No comments: